Anarchocapitalism

Thanks to my friend Ríša Veselý I got more involved with the topic of anarchocapitalism.

All Posts

  • Reaction to the book Anarchokapitalismus by Urza (Czech only)

    Z popudu svého kamaráda Ríši Veselého jsem si přečetl knihu Anarchokapitalismus od Martina Urzy. Nad detailním rozborem knihy bych mohl strávit mnoho dnů a to ani není cílem tohoto textu. Spíše bych chtěl prezentovat pár problémů, které považuji za knihou nevyřešené. Nejsem však odborníkem na anarchokapitalismus, i když jsem se filosofií podobného typu trochu zabýval. Nevylučuji tedy, že některé prezentované problémy už jsou částečně či úplně vyřešeny.